03

FIER om bij Sibelga te werken

Fiabiliteit, Innovatie, Eenheid en eRkenning, dat zijn de 4 waarden die de Sibelga-medewerkers uitdragen.

Gedeelde waarden

In 2020 werden de nieuwe Sibelga-waarden officieel aan het personeel voorgesteld. Die waarden werden gezamenlijk gedefinieerd en steunen op wat er leeft op het terrein en bij de Sibelga-medewerkers, ongeacht hun profiel.

De 4 waarden die het letterwoord FIER vormen, zijn echt het DNA van Sibelga.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019

De F van Fiabiliteit

Sibelga vervult elke dag haar taak zodat de Brusselaars op haar kunnen rekenen. Zo komen we concreet tegemoet aan hun gas- en elektriciteitsbehoeften en zorgen we voor de verlichting van de gemeentewegen. Sibelga investeert continu in de modernisering van de netten voor nog meer veiligheid. Wij luisteren naar onze klanten en streven er voortdurend naar hun levenskwaliteit te verbeteren.

De I van Innovatie

Als beheerder van de energiedistributienetten staat Sibelga open voor verandering, is zij leergierig en durft zij te innoveren om de stad van morgen voor te bereiden.

De E van Eenheid

De Sibelga-medewerkers vormen één team. Ze voeren hun taken samen uit in teamverband. Transversaliteit komt tot stand om meer kennis te delen met andere diensten waarbij iedereen elkaar respecteert en naar elkaar luistert. Iedereen krijgt de kans zijn talenten in te zetten en zijn ervaring te delen.

De R van eRkenning

Dank je wel zeggen, dat is belangrijk! En Sibelga wil geen kans onbenut laten om haar erkenning uit te drukken aan haar teams. De getuigenissen van tevreden klanten en hun dankbetuigingen versterken dag na dag die vertrouwensband die wij met hen opbouwen. Erkend worden in onze rol als EEN betrouwbare en innoverende speler motiveert ons om elke dag vooruit te gaan.