Sibelga Rapport Annuel 2019 Gemeenschap

Ten dienste van de Brusselaars en de gemeenschap

Als vertrouwenspartner van de Brusselaars zet Sibelga zich in om de levenskwaliteit van de hele gemeenschap te verbeteren. Niet alleen door te streven naar uitmuntendheid wanneer zij haar opdrachten als netbeheerder uitvoert, maar ook door verenigingen en sociale actoren te steunen.

01Een alsmaar performanter net

Sibelga investeert continu om haar uitrusting en werkmethodes te moderniseren en in te spelen op de ontwikkelingen in de hoofdstad.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Een alsmaar performanter net

02Meer dan ooit ten dienste van onze klanten

Meteropeningen, kleine aansluitingswerken én energielevering aan klanten in een kwetsbare situatie: Sibelga staat ten dienste van de hele gemeenschap.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Een alsmaar performanter net

03Sibelga zet zich in

Via de terbeschikkingstelling van lokalen en gebouwen steunt Sibelga het sociaal werk van verenigingen en draagt zij haar steentje bij aan het toegankelijker maken van woningen voor iedereen.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Een alsmaar performanter net