Sibelga Rapport Annuel 2019 Veiligheid

Veiligheid: onze absolute prioriteit

Of het nu gaat om de veiligheid van de Brusselaars, de teams van Sibelga en die van haar onderaannemers of de veiligheid van het net: veiligheid is voor Sibelga prioriteit nummer 1. Sinds de gezondheidscrisis moet er rekening worden gehouden met nieuwe factoren om ieders veiligheid te waarborgen, maar ook om de energiedistributie te blijven verzekeren, want die is meer dan ooit essentieel.

01Energie is meer dan ooit essentieel

Met het oog op de gezondheidscrisis heeft Sibelga de noodzakelijke maatregelen genomen om haar opdracht te kunnen blijven uitvoeren en daarbij de veiligheid voor iedereen te waarborgen.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Energie is meer dan ooit essentieel

02Iedereen zet zich in voor de veiligheid

De medewerkers van Sibelga zijn zich bewust van het belang van de veiligheid en zetten zich daar dagelijks actief voor in.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Energie is meer dan ooit essentieel

03Een alsmaar betrouwbaarder net

Sibelga stelt alles in het werk om de goede werking van de installaties te verzekeren en om de juiste respons te kunnen bieden in het geval van een incident op het net.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Energie is meer dan ooit essentieel