01

Een alsmaar performanter net

Sibelga investeert continu om haar uitrusting en werkmethodes te moderniseren en in te spelen op de ontwikkelingen in de hoofdstad.

Geconnecteerde technici

Gedaan met het afwerken van papieren dossiers en het invullen van verslagen op het einde van de dag! Steeds meer technici beschikken over een tablet waarop ze rechtstreeks alle nuttige informatie voor het uitvoeren van de werken op het terrein ontvangen én ingeven. Een vijftigtal technici en ploegbazen past sinds december 2020 deze nieuwe manier van werken toe. Met daarbovenop: tijdswinst en een grotere efficiëntie, een betere coördinatie van de teams en een nog vlottere informatie-uitwisseling.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Metrolijn 3: aanpassing van het net aan de evolutie van de mobiliteit

Het grootschalige project rond de metrolijn 3 die de stations Bordet (Evere) en Albert (Vorst) verbindt, vergt belangrijke werken op het Sibelga-net. Er moesten immers elektriciteitskabels, gasleidingen en een netcabine worden verplaatst om plaats te ruimen voor een nieuwe tunnel.

De uitvoering van dit omvangrijke project dat in september 2019 van start ging, werd in 2020 voortgezet: er werden ongeveer 3,5 km laagspanningskabels en meer dan 2 km hoogspanningskabels verplaatst. Er moesten zo’n 121 aftakkingen worden overgenomen. Voor gas werden er meer dan 1 km leidingen verplaatst.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019 Een bijzonder jaar voor de werfbemiddelaar

Een bijzonder jaar voor de werfbemiddelaar

Tijdens de duur van de werven bevordert Vincent Dieudonné de dialoog tussen de handelaars, de gebruikers, de omwonenden, de concessiehouders en de lokale besturen. Het jaar 2020 was om meerdere redenen een uitzonderlijk jaar: tijdens de eerste lockdown lagen de werven gedurende meerdere weken stil om halverwege april opnieuw te worden opgestart. “Handelaars en horeca-verantwoordelijken die ik had ontmoet om werken voor te bereiden in hartje Brussel werden jammer genoeg gedwongen hun deuren voor een aantal weken te sluiten. Uiteindelijk dienden de besprekingen die we met hen hadden om de hinder voor hun klanten te beperken tot niets, want toen de werken werden uitgevoerd was er amper volk in het centrum van de stad. Een bijzondere situatie’, zo merkt Vincent op.

We hebben die unieke periode aangegrepen om onze werfcommunicatie onder de loep te nemen. “Wij willen het waarom van de werven nog beter uitleggen aan de omwonenden en de communicatie vergemakkelijken door onze tools en hulpmiddelen te verbeteren”, licht Vincent toe.

Zie ook

Het rijk gas komt eraan in Brussel

Zo’n 51.000 Brusselse gezinnen in Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem zijn omgeschakeld naar rijk gas in september 2020. Het is de eerste fase van een omschakeling die tot 2022 zal duren en die alle Brusselse gemeenten aanbelangt. Tot nu toe werd het Brussels net bevoorraad met arm aardgas uit Nederland. Nu moet het net zich inderdaad aanpassen aan aardgas van een andere kwaliteit afkomstig van andere landen. Nederland heeft immers besloten om de export van haar aardgas tegen 2030 stop te zetten. “Die eerste fase die betrekking had op een klein deel van het net is probleemloos verlopen: er werden geen problemen met de druk of andere disfuncties gemeld. De Brusselaars kunnen dus op beide oren slapen wat deze overstap betreft! “, licht Alan Lespineux, Projectleider Omzetting LH bij Sibelga, toe.

zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019