01

Banden in stand houden

Tijdens dit uitzonderlijke jaar zette Sibelga de resources en tools in om iedereen in de beste omstandigheden aan het werk te houden.

Vertrouwd raken met de nieuwe tools

Binnen Sibelga is telewerken iets nieuws, maar in 2020 werd het de norm voor een groot deel van het personeel. Er werden verschillende initiatieven op touw gezet om de medewerkers te begeleiden bij deze verandering: een intranetsite met alle nuttige informatie, opleidingen voor de line managers om hen te helpen hun team op afstand aan te sturen, gebruik van geschikte informaticaprogramma’s, …

Het organiseren van telewerk op grote schaal en op korte termijn hield natuurlijk een aantal logistieke en technische uitdagingen in. “Niet iedereen beschikte al over een draagbare pc van Sibelga. We hebben dus snel laptops moeten voorzien voor het personeel. Bovendien streven wij er continu naar om het comfort van het thuiswerken te verbeteren. Zo hebben we in 2020 bijvoorbeeld een verkoop opgezet van schermen tegen een spotprijs”, licht Mieke Neyrinck, Talent Acquisition & Development Manager bij Sibelga, toe.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019

Het evenwicht tussen werk en privéleven veiligstellen

Ook het fysieke welzijn en het geestelijke evenwicht hebben we niet uit het oog verloren. Zo kregen alle medewerkers de kans om deel te nemen aan online yoga- en stretchingsessies.

Omdat teams niet konden samenkomen, werden er virtuele teamevents georganiseerd in samenwerking met een externe dienstverlener.

Voorts kon iedereen een beroep doen op een telefoonlijn voor psychologische bijstand.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Recruitment op afstand

Sibelga neemt elk jaar deel aan beurzen en jobdays om nieuw talent aan te trekken. De meeste van die evenementen werden in 2020 geannuleerd zodat we ons daar ook moesten aanpassen. “In de maand november hebben we meegedaan aan een virtuele jobday, georganiseerd door Références”, aldus Mieke Neyrinck, Talent Acquisition & Development Manager bij Sibelga.

Na een algemene presentatie werden er aan de kandidaten individuele gesprekken voorgesteld. Er werden 94 gesprekken gevoerd met potentiële, toekomstige medewerkers.

Sibelga Rapport Annuel 2019