02

Sibelga in volle transformatie

Sibelga heeft de ambitie om een echte drijvende kracht te worden van de energietransitie in Brussel. Daarom past zij zich aan om nog beter in te spelen op de uitdagingen die haar te wachten staan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een geïntegreerde visie

In 2019 had Sibelga zich een ambitieus plan 2020-2024 ten doel gesteld op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In 2020 kwam binnen de onderneming een MVO-werkgroep tot stand.

Zijn opdracht? Concrete MVO-acties verwezenlijken en de opvolging ervan waarborgen. Per definitie omvat deze materie tal van thema’s. Daarom werden er uit de 6 geïdentificeerde actiedomeinen voor Sibelga 3 prioritaire domeinen bepaald: het milieu (ijveren voor een koolstofarme toekomst), maatschappelijke aspecten (een werkgever zijn die stimuleert) en de gemeenschap (de levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren).

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende departementen van de onderneming. Zijn intentie is duidelijk: MVO niet beschouwen als een ‘aparte’ materie, maar MVO centraal stellen in alle activiteiten van Sibelga.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Strategie en innovatie stimuleren

Bij Sibelga kan elke medewerker op zijn niveau een steentje bijdragen aan de innovaties die het energielandschap en de stad van morgen klaarstomen. Nieuwe ideeën aanreiken, dat wordt aangemoedigd. Alle medewerkers kunnen voldoening putten uit het feit dat ze meewerken aan oplossingen voor de toekomst.

Om strategie en innovatie binnen de onderneming te coördineren en te faciliteren, richtte Sibelga in 2020 het departement ‘Strategy & Innovation Office’ op. “Zoals de naam van ons departement al aangeeft, gaan innovatie en strategie bij Sibelga hand in hand. Het doel dat we ons hebben gesteld, zorgt ervoor dat we kunnen bepalen welke geopperde ideeën prioritair zijn. Op die manier ook kan onze energie gaan naar de innovaties die een reële meerwaarde hebben voor de gemeenschap”, aldus Mehdi Khrouzouz, Strategy & Innovation Manager bij Sibelga.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019