Jaarrekening

Volledige PDF

Balans

Volledige PDF

Actieve toestand

2020
EUR
2019
EUR
Vaste activa1 235 040 464,421 215 828 296,01
III. Materiële vaste activa1 230 999 012,851 211 788 464,44
IV. Financiële vaste activa4 041 451,574 039 831,57
Vlottende activa129 334 512,17149 795 262,34
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering14 517 183,2712 492 765,28
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar86 566 474,25106 377 513,61
VIII. Geldbeleggingen11 401 291,2314 500 000,00
IX. Liquide middelen9 318 340,0612 751 148,10
X. Overlopende rekeningen7 531 223,363 673 835,35
Totaal der activa1 364 374 976,591 365 623 558,35
Volledige PDF

Passieve toestand

2020
EUR
2019
EUR
Eigen vermogen859 013 018,58859 159 273,63
I. Kapitaal580 000 000,00580 000 000,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden194 665 932,65201 366 597,44
IV. Reserves82 024 355,2275 323 690,43
VI. Kapitaalsubsidies2 322 730,712 468 985,76
Voorzieningen en uitgestelde belastingen19 203 290,8422 087 361,39
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten18 429 047,4121 264 366,16
VII. B. Uitgestelde belastingen774 243,43822 995,23
Schulden486 158 667,17484 376 923,33
VIII. Schulden op meer dan één jaar107 748 706,35110 643 784,96
IX. Schulden op ten hoogste één jaar121 425 117,40119 550 123,67
X. Overlopende rekeningen256 984 843,42254 183 014,70
Totaal der passiva1 364 374 976,591 365 623 558,35

Resultaatrekening

Volledige PDF
2020
EUR
2019
EUR
I. Bedrijfsopbrengsten340 831 092,72343 922 556,23
II. Bedrijfskosten-283 848 089,04-278 777 409,17
III. Bedrijfswinst56 983 003,6865 145 147,06
IV. Financiële opbrengsten457 072,21253 516,99
V. Financiële kosten-3 490 412,19-3 286 904,78
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting53 949 663,7062 111 759,27
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen48 751,7450 182,75
VIII. Belastingen op het resultaat-14 038 535,42-19 439 039,60
IX. Winst van het boekjaar39 959 880,0242 722 902,42
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar39 959 880,0242 722 902,42

Resultaatverwerking

Volledige PDF
2020
EUR
2019
EUR
A. Te bestemmen winst39 959 880,0242 722 902,42
F. Uit te keren winst-39 959 880,02-42 722 902,42