Edito

Uw vertrouwenspartner, vandaag en morgen

Niemand had zich de uitdagingen kunnen inbeelden die 2020 voor ons in petto had. Zich organiseren was de boodschap om de pandemie te beteugelen. En dat gold zowel voor Sibelga als voor de hele samenleving. Waar lag onze prioriteit? Essentiële behoeften invullen, met oog voor ieders veiligheid. Daar lag onze prioriteit.

De nieuwe ondernemingsstrategie die Sibelga in 2019 uittekende, bood haar een stevige houvast om die uitdaging aan te gaan. Dankzij deze oefening en het herdefiniëren van onze visie samen met de burgers, de betrokken partijen en de medewerkers was de koers duidelijk uitgezet.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Edito

Onze teams waren volledig gemobiliseerd en stonden het hele jaar door paraat. In deze uitzonderlijke omstandigheden heeft elke Sibelga-medewerker de Sibelga-waarden werkelijk beleefd en belichaamd: Fiabiliteit, Innovatie, Eenheid en eRkenning.

Deze gezondheidscrisis wees er ons nogmaals op dat energie een basisbehoefte is. Opdat elke Brusselaar op elk ogenblik zou beschikken over elektriciteit en aardgas hebben wij de samenwerking en de coördinatie met de andere netbeheerders nog versterkt. Wij hadden nog nooit zo’n lange periode zo nauw met elkaar samengewerkt. Wedden dat deze verbondenheid die we aan de dag legden om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden, ook naderhand zal standhouden?

In de context van de pandemie stelden we de ouderen en de meest kwetsbaren centraal. Maar we verloren ook de jongeren en de toekomstige generaties niet uit het oog. De energietransitie voltrekt zich vanaf nu. En we willen dat die snel en inclusief is. Sibelga staat niet alleen in voor haar basisopdrachten, ze neemt ook haar rol als motor van de energietransitie in Brussel ter harte door de doelstellingen van de Europese ‘Green Deal’ strikt na te leven.

Naast het beantwoorden van de onmiddellijke behoeften en het verder continu moderniseren van onze infrastructuren hebben we zo in 2020 nieuwe stappen gezet om de weg richting een koolstofvrije toekomst voor te bereiden.

Bovendien streven we ernaar een rol op te nemen in de samenleving in haar geheel. En dat ziet u weerspiegeld in dit verslag, dat uitgaat van onze engagementen op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij Sibelga wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) immers niet gezien als een alleenstaand project: MVO is ingebed in alle onze activiteiten.

Dat 2020 voor Sibelga – ondanks de ongeziene uitdagingen – ook een jaar met tal van realisaties was, leest u op deze pagina’s.

Naar aanleiding van de onverwachte veranderingen binnen onze organisatie, heeft het Bestuurscomité besloten om Raphaël Lefere te benoemen tot Algemeen directeur ad interim.

De solide basis van onze onderneming verandert geenszins onze verbintenissen en onze waarden. De levenskwaliteit van alle Brusselaars en de gemeenschappen verbeteren, dat is en blijft onze prioriteit.

Meer dan ooit blijven wij uw vertrouwenspartner.