Sibelga Rapport Annuel 2019 Innovatie

Innovatie ten dienste van de transitie

Dankzij een structuur die is afgestemd op innovatie en samenwerking stimuleert Sibelga het verkennen van nieuwe pistes ter bevordering van de energietransitie. Het delen van gegevens en partnerschappen leiden tot innoverende oplossingen die iedereen ten goede komen.

01Op naar een slimme openbare verlichting

De uitrol van slimme openbare verlichting is begonnen in Brussel: dat brengt ons weer een stapje dichter bij een smart city ten dienste van de Brusselaars.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Op naar een slimme openbare verlichting

02Nieuwe oplossingen verkennen

Sibelga onderzoekt de mogelijkheden die groene waterstof biedt. Bovendien is haar site aan de Werkhuizenkaai een heus experimenteerlab.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Op naar een slimme openbare verlichting

03Op weg naar een koolstofvrije mobiliteit

Sibelga bevestigt haar voortrekkersrol in de vergroening van de mobiliteit in Brussel en bereidt de komst voor van een groeiend aantal elektrische voertuigen.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Op naar een slimme openbare verlichting