03

Een alsmaar betrouwbaarder net

Sibelga stelt alles in het werk om de goede werking van de installaties te verzekeren en om de juiste respons te kunnen bieden in het geval van een incident op het net.

Een mobiele leveringspost om noodgevallen aan te pakken

Sinds 2020 beschikt Sibelga over een mobiele leveringspost om aan noodgevallen het hoofd te bieden wanneer zich een aanzienlijk incident op het net voordoet. Als een post tijdelijk buiten dienst zou moeten worden gesteld, zou deze mobiele post, die binnen een of twee dagen kan worden geïnstalleerd, het werk over kunnen nemen terwijl de herstellingen worden uitgevoerd. “Dit is het soort nooduitrusting dat we graag in huis hebben, hoewel we hopen dat we het nooit nodig zullen hebben”, zegt Benjamin Windal, verantwoordelijke Exploitatie elektriciteit.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Weerbaarheidstest bij de dispatching

Naar aanleiding van de implementatie van een nieuwe beheerstool in het controlecentrum is de volledige elektrische stroomvoorziening bij de dispatching van Sibelga herzien. In september is een test op ware grootte uitgevoerd om het gedrag van het systeem in geval van volledige onderbreking van de externe stroomvoorziening te analyseren: het kan dan gaan om een lokale stroomuitval op de site van Sibelga of om een algehele black-out. Het resultaat? Zonder externe stroomvoorziening blijft de dispatching volledig operationeel. François Chevalier, verantwoordelijke Bedrijfsvoering: “Er is uiteraard altijd een noodvoeding aanwezig geweest bij de dispatching. Maar vandaag stellen de uitrustingen ons in staat om bijna normaal te blijven werken in het geval van een stroompanne. In het verleden hadden we het strikte minimum aan stroom. “

Sibelga Rapport Annuel 2019

Sanering van verouderde klantcabines

Naast de hoogspanningscabines die de Brusselaars van elektriciteit voorzien, telt het distributienet ca. 3.000 ‘klantcabines’. Deze cabines bevinden zich in privélokalen. Ze zijn eigendom van ondernemingen of industriebedrijven met een elektriciteitsbehoefte van meer dan 150 kVA. Anders dan bij de netcabines is Sibelga niet verantwoordelijk voor het onderhoud van deze cabines. Het resultaat? Installaties uit de jaren 60, 70 of 80 zijn nog altijd in gebruik, en dat levert risico’s op voor de veiligheid van het net en van personen. In 2020 is Sibelga proactief aan de slag gegaan om klanten aan te sporen tot de nodige modernisering over te gaan. Het doel? Alle verouderde cabines tussen nu en 2030 saneren.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019