02

Met de netbeheerders

Via diverse projecten bundelen Sibelga, Fluvius, Ores, Resa en Elia hun krachten om innovatieve systemen te ontwikkelen.

De flexibiliteitsmarkt groeit

Nu hernieuwbare productie in de lift zit, wordt het steeds ingewikkelder om het constante evenwicht tussen de elektriciteitsproductie en het verbruik te handhaven. Die productie-eenheden zijn immers van nature discontinu (windmolens staan bijvoorbeeld stil als er te veel of te weinig wind is) en gedecentraliseerd.

In die context is zich al meerdere jaren een flexibiliteitsmarkt aan het ontwikkelen. Die stelt netgebruikers in staat bij te dragen aan het evenwicht op dat net in ruil voor een financiële compensatie.

In 2020 hebben de elektriciteitstransmissienetbeheerder Elia en de distributienetbeheerders Fluvius, Ores, Resa en Sibelga hun inspanningen voortgezet om de flexibiliteitsmarkt uit te breiden. Zo zijn de noodzakelijke elementen ingevoerd om bedrijven die op het middenspanningsnet zijn aangesloten, in staat te stellen bij te dragen aan de secundaire reserve. De voornaamste realisatie was het online zetten van een gemeenschappelijk platform voor alle netbeheerders voor de realtimeverwerving en -verwerking van gegevens in het kader van dit nieuwe product.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een gemeenschappelijke opdracht voor de aankoop van slimme meters

Eind december tekenden de Belgische distributienetbeheerders een overeenkomst voor de lancering van een gemeenschappelijke overheidsopdracht voor de aankoop van slimme meters. De harmonisatie van de gekozen uitrustingen tussen de verschillende gewesten heeft meerdere voordelen.

Samen kunnen de distributienetbeheerders voordeligere prijzen bedingen bij de leveranciers. Uiteindelijk komt dit de consument ten goede. Bovendien maakt het gebruik van een geharmoniseerde oplossing voor het volledige Belgische grondgebied de ontwikkeling van innovatieve diensten in verband met deze nieuwe technologieën gemakkelijker.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Internet of Energy: een intersectoraal project om innovatie te stimuleren

In 2019 werd het project IO.Energy (Internet of Energy) in het leven geroepen door Sibelga, de drie distributienetbeheerders Fluvius, Ores en Resa en de transmissienetbeheerder Elia. Het doel: een innovatienetwerk voor actoren op de energietransitie opzetten om innoverende oplossingen te ontwikkelen ten dienste van de consument in een context van energietransitie.

Zo’n zestig bedrijven hebben voorstellen ingediend. In oktober 2020 werden de eerste 8 projecten geselecteerd om over te gaan naar de volgende fase: concreet hebben de deelnemers in 6 maanden tijd een prototype ontwikkeld om de technische haalbaarheid en de interesse van de markt voor hun voorstel af te toetsen. Op basis van de resultaten zullen de veelbelovendste projecten op grotere schaal kunnen worden getest.

Een voorbeeld: het project Community Forecaster ontwikkelt een app die aan een weer-app doet denken, maar dan voor groene energie. Consumenten die deel uitmaken van een energiegemeenschap kunnen de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde groene energie voor de komende twee dagen zien. Op basis daarvan kunnen ze hun elektriciteitsverbruik plannen op momenten dat er groene energie beschikbaar zal zijn. Zo kunnen ze hun milieu-impact verminderen.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019