01

Met de Brusselse gemeenten

Sibelga zet zich samen met de openbare besturen in om de energietransitie in Brussel tot een feit te maken.

EU City Facility: een perfect voorbeeld van synergie

Sibelga speelt al meerdere jaren een faciliterende rol voor de energierenovatie van gebouwen en de verkleining van de koolstofvoetafdruk van de openbare besturen. Op vraag van het Gewest wordt gewerkt aan een programma voor verregaande renovatie van de overheidsgebouwen om nog verder te gaan in deze richting.

Waarom zouden we niet proberen een Europese subsidie los te peuteren voor de uitwerking van dit concept? Dat is de gedachte die aanleiding vormde voor een mooi stukje synergie tussen de 19 Brusselse gemeenten en Sibelga. De focus lag daarbij op het Europese programma EU City Facility, dat lokale overheden helpt bij de ontwikkeling van een investeringsconcept gekoppeld aan de implementatie van een klimaat- en energie-actieplan.

Concreet diende de gemeente Schaarbeek het kandidaatstellingsdossier in, Sibelga bood operationele steun bij de uitwerking van dat dossier en elk van de andere Brusselse gemeenten schreef een brief ter ondersteuning.

Het resultaat? Dankzij dit teamwerk is Brussel, vertegenwoordigd door de 19 gemeenten, geselecteerd als een van de 212 steden van EU City Facility! Een subsidie van 60.000 euro zal de uitwerking van een investeringsconcept op maat mogelijk maken voor de energierenovatie van de Brusselse overheidsgebouwen.

Sibelga Rapport Annuel 2019