03

Maar ook

Sibelga innoveert samen met de energiesector, legt banden met de academische wereld en draagt samen met BeeOdiversity bij aan het behoud van de biodiversiteit in Brussel.

Ontwikkeling van oplossingen voor elektrische mobiliteit via synergieën

In 2020 zijn twee projecten geselecteerd die Sibelga en haar partners indienden in het kader van projectoproepen.

Het project ‘Electric Avenue’ werd tijdens de 303030 City Climate Challenge gepresenteerd door BECI, Sibelga, BePark, Engie, Total en FEBIAC en kreeg daar de juryprijs. Het idee: 300 laadpalen voor elektrische voertuigen langs de Louizalaan plaatsen, beschikbaar voor iedereen. Deze laadpalen worden buiten de openbare weg geplaatst, op bestaande parkeerplaatsen onder de gebouwen aan de laan. Dat zal 45.000 oplaadbeurten per maand mogelijk maken!

Het tweede project, ‘Watts on Wheels’, is gericht op het aanbieden van een mobiele laadpaal ‘on demand’.  Het idee is ‘back-up’-oplaadoplossingen of tijdelijke oplaadoplossingen te bieden in geval van een gebeurtenis of defect. Dit concept is uitgewerkt in het kader van het initiatief co.mobility, dat grote en kleine bedrijven, universiteiten en federaties bijeenbrengt die willen innoveren op het vlak van mobiliteit.

Meer info op de site van co.mobility
Sibelga Rapport Annuel 2019

Sibelga legt banden met de academische wereld

Elk jaar verwelkomt Sibelga masterstudenten die voor burgerlijk ingenieur studeren in het kader van stages en onderzoeksprojecten. Zo kregen in 2020 twee studenten van de Polytechnische school (ULB) de gelegenheid bij te dragen aan projecten in verband met de ontwikkeling van laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel. “Nada werkte aan het beheer van slim laden op een privélocatie die deel uitmaakte van een microgrid*. Tom hielp ons om dieper in te gaan op technische kwesties rond het laden op de weg en de daaraan verbonden problemen”, vertelt Innovation Officer Marie Hermanns, die toezicht hield op de stages.

Deze stages zijn goede gelegenheden voor ‘win-winsamenwerkingen’. Enerzijds kunnen de studenten hun kennis van de energiesector verdiepen door aan concrete projecten te werken, in lijn met de energietransitie. Anderzijds dragen ze rechtstreeks bij aan het onderzoek van Sibelga naar technische oplossingen.

* Een microgrid of micronet is een elektrisch netwerk dat gebouwen aansluit op een lokale productie-installatie voor hernieuwbare energie en slimme beheerstechnologieën omvat.

Sibelga Rapport Annuel 2019

BeeOdiversity: bijen voor biodiversiteit

Sinds 2015 staan op het dak van het passiefgebouw op de site van Sibelga 3 bijenkasten, die worden beheerd door de onderneming BeeOdiversity. Deze samenwerking biedt tal van voordelen. Allereerst is er de positieve impact op de samenleving en het milieu: de bijen dragen bij aan de bestuiving van bloemen in een zone van ca. 700 hectare rond de kast. Daarnaast zorgen de kolonies voor het herstel van de bijenpopulatie in Brussel. En tot slot wekt de aanwezigheid van de bijenkasten nieuwsgierigheid en belangstelling, waardoor het een sterk hulpmiddel is voor bewustmaking rond biodiversiteit en milieubescherming.

Zo kwam er in oktober 2020 voor de medewerkers een kennismakingsanimatie met een imker. Dat was een groot succes!

Bovendien stelde BeeOdiversity een verslag op met gegevens over de bijenkasten op de site van Sibelga. Er zijn aanbevelingen geformuleerd om de bijen nog beter in staat te stellen zich te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze gedijen.

Sibelga Rapport Annuel 2019