03

Op weg naar een koolstofvrije mobiliteit

Sibelga bevestigt haar voortrekkersrol in de vergroening van de mobiliteit in Brussel en bereidt de komst voor van een groeiend aantal elektrische voertuigen.

Uitrol van de laadpalen in Brussel

Het Brussels Gewest ijvert voor de transitie naar een alternatieve mobiliteit in de hoofdstad. Daartoe wenst het Gewest met name dat gebruiksvriendelijke, toegankelijke en betaalbare laadpalen voor elektrische voertuigen ter beschikking worden gesteld van alle Brusselaars.

In juli 2020 heeft het Gewest de organisatie van de uitrol van dit netwerk van laadpalen officieel aan Sibelga toevertrouwd. Als neutrale instantie en expert op het vlak van netten en werfbeheer, zal Sibelga een netwerk van laadpalen ontwikkelen met aandacht voor een evenwichtige spreiding ervan over het Brussels grondgebied. Daarbij zullen we rekening moeten houden met de toekomstige behoeften op het gebied van alternatieve mobiliteit én met de evolutie van het energielandschap: de bloei van de hernieuwbare energie, de opkomst van de energiegemeenschappen enz.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Uw wagen opladen aan een openbareverlichtingspaal

Uw wagen aansluiten op een openbareverlichtingspaal: dat is misschien één van de oplossingen die zich in de toekomst aan de bestuurders van elektrische voertuigen zal aandienen. Het is in elk geval één van de pistes die Sibelga verkent.

“Deze oplossing biedt verschillende voordelen: minder plaatsinname in de stad, een lagere kost en een beperkte milieu-impact vermits we bestaande installaties gebruiken”, licht  Innovation Officer Marie Hermanns toe.

Momenteel testen we 4 verschillende merken van laadpalen op de parking van Sibelga. Marie Hermanns: “We vergelijken met name hoe makkelijk ze te installeren en te gebruiken zijn, het contact met de leveranciers, de mate waarin ze klimaatbestendig zijn, de betalingsinterfaces, …”.

De eerste resultaten zijn bemoedigend en Sibelga is reeds begonnen met het identificeren van het installatiepotentieel van dat systeem in de straten van Brussel. Niet alle openbareverlichtingspalen kunnen immers worden uitgerust met dit systeem: zo moeten ze beantwoorden aan bepaalde afmetingscriteria en zich naast een parkeerruimte bevinden.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019

Een aankoopcentrale voor groene voertuigen voor de openbare besturen

In 2020 werd het programma MobiClick gelanceerd. Het ondersteunt de openbare besturen in de vergroening van hun park van dienstvoertuigen en de installatie van laadpalen in hun garages en op hun parkings.

Dit programma gaat met name gepaard met het opzetten van een aankoopcentrale. Die maakt het mogelijk dat openbare besturen groene voertuigen kunnen kopen bij leveranciers die Sibelga selecteerde op basis van een precies bestek. Zo hoeven de openbare besturen geen aanbestedingen uit te schrijven en te beheren, en kunnen ze rekenen op aantrekkelijkere prijzen.

Vanaf 2021 zullen de openbare besturen ook voor het bestellen van laadpalen terechtkunnen bij de aankoopcentrale.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019