02

Nieuwe oplossingen verkennen

Sibelga onderzoekt de mogelijkheden die groene waterstof biedt. Bovendien is haar site een heus experimenteerlab.

Groene waterstof, een brug tussen de energievormen

Groene waterstof wordt via elektrolyse uit watermoleculen onttrokken met behulp van elektrische stroom die wordt geproduceerd door hernieuwbare energie. De waterstof kan worden opgeslagen in de vorm van gas en gebruikt om het aardgasnet te bevoorraden of opnieuw worden omgezet in stroom dankzij brandstofcellen. Zo kan het een brug slaan tussen gas en elektriciteit en kan de productie van overtollige groene stroom worden gevaloriseerd.

Sibelga Rapport Annuel 2019

H2GridLab: een grootschalig onderzoeksproject

In het kader van een consortium met de internationale groep John Cockerill en de transmissienetbeheerder voor aardgas Fluxys bereidt Sibelga zich voor om te onderzoeken welke mogelijkheden groene waterstof biedt. Dat doet ze in een living lab of innovatielaboratorium.

“Dat living lab neemt de vorm aan van een microstad waar wij een hele reeks technologieën voor de productie, opslag en industrieel en residentieel gebruik rond waterstof zullen uittesten”, legt Mehdi Khrouz, Strategy & Innovation Manager bij Sibelga, uit.

Het project, dat de naam H2GridLab draagt, kreeg in juni 2020 een financiering van het federaal Energietransitiefonds. Dat federaal fonds wordt gefinancierd door de nucleaire taks en moedigt het onderzoek naar bevoorradingszekerheid op het vlak van energie aan.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Sibelga zet zich in voor de Europese Alliantie voor Schone Waterstof

Europa onderkent het potentieel van groene waterstof. De oprichting van de Europese Alliantie voor Schone Waterstof, aangekondigd in maart 2020, is daar een bewijs van!

Die alliantie bestaat uit honderden vertegenwoordigers van overheidsinstanties, de industriesector, verenigingen en financiële instellingen. Dat initiatief heeft tot doel van de sector van de waterstof een schone, sterke, innoverende en competitieve sector te maken die kan bijdragen tot de energietransitie in Europa.

Concreet: die alliantie werkt onder meer via rondetafelgesprekken. Het gaat om werkgroepen die zich buigen over specifieke thema’s en die veelbelovende projecten rond waterstof identificeren. Op basis daarvan wordt aan de Europese Commissie een lijst voorgelegd met de te realiseren investeringen.

Zij zullen het hebben over toepassingen van groene waterstof die te maken hebben met gebouwen. De groene waterstof zou bijvoorbeeld kunnen worden geïnjecteerd in de distributienetten voor gas (in zuivere vorm of in combinatie met een ander hernieuwbaar gas) en gebruikt worden voor de bevoorrading van brandstofcellen of warmte-krachtkoppelingsinstallaties (om gelijktijdig stroom en warmte te produceren).

Die uitwisselingen zullen leiden tot de selectie van veelbelovende, concrete en innoverende projecten die de energietransitie zullen versnellen!

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een laboratorium voor groene energie

Om na te gaan welke mogelijkheden nieuwe technologieën bieden, zet Sibelga resoluut haar site in als een echt experimenteerlab.

Zo kwam er begin 2020 een ‘smart flower’ op haar site. Die originele installatie neemt, zoals haar naam al aangeeft, de vorm aan van een bloem. Op haar ‘bloemblaadjes’ zijn er fotovoltaïsche panelen bevestigd. Aan de hand van een systeem dat het traject van de zon volgt, oriënteren de panelen zich automatisch en dat zorgt voor een maximale productie. “Het idee is die technologie te bestuderen om te weten te komen wat het potentieel ervan is in onze contreien”, legt Logistics Manager Sébastien Delbary uit.

In de zomer 2020 heeft Sibelga ook een ‘microgrid’, of micronet, opgezet. Sébastien Delbary: “Concreet: onze site werkt op basis van zijn eigen intern elektriciteitsnet waarop we onze volledige productie van groene energie hebben aangesloten. Met slimme systemen mikken we op termijn op het optimaliseren van ons verbruik afhankelijk van de beschikbare energie. Bijvoorbeeld door het opladen van elektrische voertuigen wanneer er veel energie voorhanden is en door ze in te zetten als batterijen wanneer de productie laag is.”

Voor het opladen van elektrische voertuigen testen we op de site ook een systeem dat in de verlichtingspalen is geïntegreerd.

Zie ook
Sibelga Rapport Annuel 2019