02

Steeds meer energie-efficiëntie

Het programma NRClick stelt openbare besturen in staat de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verbeteren en gebruik te maken van een aankoopcentrale voor energie.

10 nieuwe NRClick-renovatieprojecten

Via het programma NRClick draagt Sibelga actief bij aan de vermindering van het energieverbruik van Brusselse overheidsgebouwen, in samenwerking met de Brusselse minister van Energie en Milieu en met Leefmilieu Brussel.

Als onderdeel van het programma biedt Sibelga de openbare besturen ondersteuning bij de organisatie en de opvolging van werken ter verbetering van de energie-efficiëntie: renovatie van stookruimten en ventilatiesystemen, optimalisering van de regeling van die systemen …

In 2020 werden 10 projecten van dit type gerealiseerd. Zo werden bij de architectuurfaculteit La Cambre Horta meer dan 4.000 meter verwarmingsleidingen en bijna 300 radiatoren vervangen. In Evere werden de stookruimte en de ventilatiegroepen van het zwembad Triton gerenoveerd. En in Sint-Gillis is er nu een nieuwe stookruimte voor de verwarming van alle lokalen van de basisschool Ulenspiegel.

In totaal zullen de projecten die in 2020 gerealiseerd werden een vermindering van de CO2-uitstoot met naar schatting ca. 233 ton per jaar mogelijk maken. Ook stellen ze de openbare besturen in staat 25 tot 30% op hun energiefactuur te besparen.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019

De app NRClick in een nieuw kleedje

Dankzij de tool NRClick Scan kunnen openbare besturen een échte ‘energieboekhouding’ van hun gebouwen bijhouden. Zo kunnen ze de eventuele punten voor verbetering in beeld brengen, de impact van uitgevoerde werken beoordelen en eventuele problemen opsporen.

In 2020 zijn 60 dataloggers geïnstalleerd om het energieverbruik te kunnen opvolgen. Daarmee werd de kaap van in totaal 400 installaties gerond.

Bovendien hebben de gebruikers van NRClick Scan dit jaar een nieuwe versie van de app gekregen. “Deze versie is veelzijdiger en biedt toegang tot meer gegevens”, legt Stéphane Godfrind, verantwoordelijke NRClick bij Sibelga, uit. “Wel hebben de gebruikers die aan de oude versie gewend waren, wat tijd moeten investeren om zich aan te passen aan de nieuwe versie en ermee te leren werken, want de logica is anders. Ook moesten enkele kinderziekten worden aangepakt. “

Sibelga Rapport Annuel 2019

Nieuwe deelnemers aan de opdrachtencentrale

NRClick omvat ook een opdrachtencentrale die door Sibelga is opgezet om de administratie voor de openbare besturen te vereenvoudigen. Concreet organiseert de opdrachtencentrale de overheidsopdrachten en de raamovereenkomsten voor alle deelnemers.

De openbare besturen kunnen er een beroep op doen voor diverse energiediensten: contracten voor de levering van elektriciteit en gas, energiewerken en, sinds januari 2020, onderhoudsdiensten voor verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties.

Sinds 2020 hebben ook de gewestelijke overheden toegang tot de opdrachtencentrale. Dat is een hele verandering: “In 2020 hebben we via de opdrachtencentrale ruim 2.000 bijkomende leveringscontracten geboekt en we beheren zo’n 350 contractuele bewegingen per maand”, aldus Stéphane Godfrind, verantwoordelijke NRClick bij Sibelga.

Sibelga Rapport Annuel 2019