02

Iedereen zet zich in voor de veiligheid

De medewerkers van Sibelga zijn zich bewust van het belang van de veiligheid en zetten zich daar dagelijks actief voor in.

Constante waakzaamheid

Voor het tweede jaar op rij heeft Sibelga haar doelstelling behaald: 0 fluïdumongevallen (dat wil zeggen ongevallen waarbij gas of elektriciteit is betrokken) met arbeidsongeschiktheid. Dat is echter geen reden om de waakzaamheid te laten verslappen: veiligheid vereist continue aandacht! De ‘bijna-fluïdumongevallen’, al waren dat er in 2020 nog geen 10, laten dat zien. Hetzelfde geldt voor de ongevallen als gevolg van val- en glijpartijen, het hanteren van lasten of een verkeerde analyse van de omgeving, want die komen nog te vaak voor.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Veiligheidsenquête

Op veiligheidsgebied gaat het er niet alleen om regels en procedures op te stellen: ook luisterbereidheid tegenover de medewerkers en hun beleving van de veiligheid van dag tot dag is belangrijk. Daarom heeft een onafhankelijke organisatie in oktober 2020 een enquête gehouden onder het personeel van Sibelga. Daaruit komt vooral naar voren dat het klimaat bij Sibelga de veiligheid ten goede komt. Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan over voldoende tijd te beschikken om hun taken veilig te kunnen uitvoeren.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een nieuwe helm voor hoogspanningsschakelingen

In het verleden werd voor hoog- en laagspanningsschakelingen een en hetzelfde type helm gebruikt, maar in juni 2020 is een nieuw model aan de uitrusting van de technici van Sibelga toegevoegd dat specifiek voor hoogspanning is bedoeld. De nieuwe helm heeft een gelaatsbescherming en een beschermingsslab voor integrale bescherming in het geval van een elektrische boog. Deze nieuwe uitrusting is het resultaat van een denkoefening door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming en technici. Een tiental modellen werd getest alvorens de keuze werd gemaakt

Sibelga Rapport Annuel 2019

Cybersecurity: Sibelga waakt!

Bij woorden als risico en ongevallen denken we in eerste instantie aan de veiligheid van personen. Maar ook de veiligheid van persoonsgegevens en gevoelige informatie krijgt bij Sibelga alle aandacht!

De medewerkers worden continu bewustgemaakt voor het belang van cybersecurity. En elk nieuw vastgesteld risico vormt een gelegenheid om de medewerkers aan de goede praktijken te herinneren. Ter gelegenheid van de maand van de cybersecurity ontvingen de personeelsleden in de maand oktober elke week praktisch advies om hun toestellen en de verwerkte gegevens beter te beschermen.

Bovendien investeert Sibelga constant in beschermingssystemen om de persoonlijke gegevens van de Brusselaars en haar uitrustingen te beveiligen.

Sibelga Rapport Annuel 2019