01

Op naar een slimme openbare verlichting

De uitrol van slimme openbare verlichting is begonnen in Brussel: dat brengt ons weer een stapje dichter bij een smart city ten dienste van de Brusselaars.

Sibelga Rapport Annuel 2019 De troeven van slimme verlichting

De troeven van slimme verlichting

De energietransitie steunt op een beter beheer van alle beschikbare resources, waaronder de openbare verlichting. Met de komst van de slimme verlichting zal Brussel tegen 2035 zijn elektriciteitsverbruik met 20 % kunnen verlagen. Dat komt overeen met 600 rondjes met een dieselwagen om de aarde per jaar. En daar varen alle Brusselaars wel bij.

De ‘slimme’ verlichtingstoestellen zijn vanop afstand te controleren en ze kunnen in real time informatie doorgeven over hun werkingsstaat. Die toestellen bieden tal van voordelen en grote steden als Parijs, Londen of Kopenhagen hebben ze al ingezet.

Via nauwkeurigere programmeringsopties zorgt de slimme openbare verlichting in de eerste plaats voor minder stroomverbruik, zonder dat de veiligheid en het comfort van de gebruikers daarbij inboeten. We kunnen bijvoorbeeld beslissen om de verlichtingstoestellen in een park uit te zetten wanneer het park dichtgaat en de verlichtingstoestellen buiten het park aan te laten.

Dankzij die technologie kan er ook sneller ingegrepen worden bij storingen, vermits die zo goed als in real time gemeld worden en zeer precies kunnen worden gelokaliseerd. Tot nu toe worden 51 % van de storingen in de openbare verlichting vastgesteld door Sibelga of haar aannemers, soms pas dagen nadat er een disfunctie optrad. Omwonenden melden ons voorts wel storingen, maar die laten ons niet altijd toe het betrokken verlichtingstoestel precies te identificeren, en dat vertraagt de interventies.

Ander voordeel: minder lichthinder. De intensiteit van een openbareverlichtingstoestel in de buurt van een woning waarvan de bewoners mogelijk hinder ondervinden, kan met name worden verminderd.

Tot slot effent de slimme verlichting het pad voor innovaties zoals verlichting met ‘lichtbollen’ waarbij verlichtingstoestellen automatisch geactiveerd kunnen worden. Die ‘lichtbol’ volgt een voetganger of fietser dan bij zijn verplaatsing.

Uitrol aan de gang in Brussel

In het kader van de geplande vervangingen op het openbareverlichtingsnet is Sibelga reeds een aantal jaren bezig met het uitrollen van verlichtingstoestellen die compatibel zijn met dit slimme systeem.

Zo telde het Brussels openbareverlichtingsnet 8000 verlichtingstoestellen van de nieuwe generatie eind 2020. In november en december 2020 werden 685 toestellen zo uitgerust dat ze gegevens konden sturen en ontvangen.

Om te kunnen ‘communiceren’ moeten de verlichtingspalen inderdaad voorzien zijn van een verlichtingstoestel-controller. Dat is een klein element dat informatie doorstuurt en ontvangt. Het is zo dat de verlichtingstoestellen enkel communiceren als ze in werking zijn, nl. ‘s avonds en ‘s nachts.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019