03

Sibelga zet zich in

Via de terbeschikkingstelling van lokalen en gebouwen steunt Sibelga het maatschappelijk werk van verenigingen en draagt zij haar steentje bij aan het toegankelijker maken van woningen voor iedereen.

De toegang tot woningen in Brussel makkelijker maken

Sibelga beschikt naast haar hoofdgebouw, haar kantoren en de gebouwen voor haar net over een historisch vastgoedpatrimonium. Dat is gegroeid uit structuren die dateren uit de tijd van vóór de liberalisering van de energiemarkt en de oprichting van Sibelga.

Sibelga zet dat erfgoed stapsgewijs ten dienste van projecten met een maatschappelijk of collaboratief doel. Zo werd in 2020 het beheer van een twintigtal woningen na hun renovatie toevertrouwd aan een sociaal immobiliënkantoor in Brussel. Het ging om panden waarvan het huurcontract ten einde was of die onbewoond waren.

“Via die samenwerking draagt Sibelga bij tot het toegankelijker maken van woningen in Brussel. Het betreft bovendien woningen met goede energieprestaties”, licht Sébastien Delbary, Logistics Manager bij Sibelga, toe. “Andere projecten zullen de komende jaren nog volgen. “

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019 Convivial en Sibelga werken al bijna 20 jaar samen

Convivial en Sibelga werken al bijna 20 jaar samen

De vzw Convivial zet zich in voor de integratie van vluchtelingen. Dat doet ze sinds 2001 in een gebouwencomplex van 3500 m2 dat deel uitmaakt van het patrimonium van Sibelga.

Dat complex bestaat met name uit kantoren, klaslokalen waar de nieuwkomers taal- en informaticacursussen volgen, maar ook uit keukens, een loods met tweedehandskledij …

Deze ondersteuning geeft vorm aan de zeer concrete inzet van Sibelga voor haar gemeenschap.