01

Fotovoltaïsche energie ontwikkelen in Brussel

Via het programma SolarClick rust Sibelga overheidsgebouwen uit met fotovoltaïsche panelen. Bovendien maakt Sibelga de toegang tot zonne-energie gemakkelijker voor de Brusselaars.

SolarClick: een besparing van bijna 4.000 ton CO2!

In 2020 rondde het programma SolarClick de kaap van 100 in bedrijf gestelde fotovoltaïsche installaties op de daken van Brusselse overheidsgebouwen. Het nieuwe administratief centrum van de gemeente Etterbeek was de locatie waar deze mijlpaal werd behaald.

In totaal werden er in 2020, ondanks de gezondheidssituatie, 35 nieuwe SolarClick-projecten gerealiseerd. De meest markante projecten zijn: het opleidingscentrum Technicity.brussels, waar we 720 fotovoltaïsche panelen met een vermogen van 241 kWp hebben geplaatst, het zwembad van Laken (220 kWp) en de heliport van de DBDMH (58 kWp).

Ter herinnering, dat programma dat Sibelga en Leefmilieu Brussel hebben opgezet, werkt als volgt: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert de plaatsing, het onderhoud en de ontmanteling in ruil voor de groenestroomcertificaten die door de installatie worden gegenereerd. De begunstigde overheid en de gebruikers van het gebouw profiteren op hun beurt van gratis groene energie.

Een tevredenheidsenquête onder de begunstigde overheden van SolarClick in 2020 wees op een uitstekende globale tevredenheidsgraad: 87,1%.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019 De eerste stappen naar collectief zelfverbruik in Brussel

De eerste stappen naar collectief zelfverbruik in Brussel

Collectief zelfverbruik stelt de gebruikers van gebouwen in staat te profiteren van groene energie tegen een lage prijs, afkomstig van een of meerdere zelfproducenten in hun buurt. Groene energie is zo toegankelijk voor iedereen, en iedereen kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Een concreet voorbeeld? In Ganshoren is de school Nos Bambins uitgerust met fotovoltaïsche panelen. Wanneer de school niet alle geproduceerde elektriciteit zelf verbruikt – tijdens de schoolvakanties bijvoorbeeld – kopen de verbruikers in de omgeving die zich bij de energiegemeenschap hebben aangesloten die energie tegen een interessant tarief.

Die energiegemeenschap is actief sinds augustus 2020 en vormt een eerste experiment met collectief zelfverbruik in Brussel. Dat initiatief van APERe (Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables), in samenwerking met Sibelga, opent de weg naar een nieuwe markt, waarbinnen Sibelga een facilitatorrol speelt.

Sibelga ziet toe op de veiligheid van de installaties en brengt op gezette tijden de nodige gegevens voor de facturatie van het verbruik over aan de organiserende rechtspersoon van de gemeenschap. Sibelga biedt ook ondersteuning door vragen van projectdragers te beantwoorden, de nodige technische informatie te verstrekken en communicerende meters te plaatsen.

Deze experimentele projecten zijn mogelijk dankzij afwijkingen op de markt- en tariefregels die de regulator Brugel aan bepaalde innovatieprojecten kan toestaan, zoals voorzien door de Elektriciteitsordonnantie.

Dankzij innoverende, creatieve projecten zoals dat in Ganshoren is het nu mogelijk aan een voordeligere prijs gebruik te maken van groene energie en zo de strijd aan te binden met energiearmoede. Als vertrouwenspartner wil Sibelga de toegang tot duurzamere en schonere energie voor alle Brusselaars gemakkelijker maken en de verschillende actoren binnen één en dezelfde wijk in staat stellen contact met elkaar te leggen en in actie te komen voor het klimaat.

Installatie van fotovoltaïsche eenheden gemakkelijker gemaakt

Sibelga ontvangt steeds meer aanvragen voor de installatie van bidirectionele meters. Met deze slimme meters kunnen de afgenomen elektriciteit en de elektriciteit die in het net wordt geïnjecteerd, apart worden gemeten. Ze zijn verplicht voor zelfproducenten, bijvoorbeeld na de installatie van fotovoltaïsche panelen.

In 2020 heeft Sibelga de invoer van aanvragen via zijn klantenportaal gedigitaliseerd en geautomatiseerd om het proces voor residentiële klanten en derde-investeerders te vereenvoudigen. Klanten kunnen voortaan met een paar klikken alle nodige documenten indienen en een afspraak maken. Dit maakt een efficiënte opvolging van de aanvragen eenvoudiger en draagt bij aan de energietransitie in Brussel.

Sibelga Rapport Annuel 2019