03

Een voorbeeldige locatie

Sibelga is erkend als ecodynamische onderneming***. De onderneming voert een actief beleid om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld door groene energie te produceren op haar site.

Sibelga produceert bijna 1/4 van haar verbruikte energie zelf

Op haar site aan de Werkhuizenkaai produceert Sibelga bijna een kwart van haar eigen energiebehoefte zelf. Dat gebeurt voornamelijk via fotovoltaïsche installaties en warmte-krachtkoppelingsinstallaties. Zo produceerde Sibelga in 2020 maar liefst 23,85% van haar energiebehoefte zelf!

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een actief beleid ter vermindering van de ecologische voetafdruk

Sibelga voert een actief beleid om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en haar personeel bewust te maken voor energiebesparing, groene energie en afvalvermindering.

Dit vertaalt zich onder meer in een aankoopbeleid met duurzaamheidscriteria. Zo is Sibelga een beleid gestart voor de vergroening van haar park met utilitaire voertuigen, dat bestaat uit ca. 400 bestelwagens die voor interventies ter plaatse worden gebruikt.

“25% van deze bedrijfswagens werkt op CNG of elektriciteit. Het doel is op deze weg verder te gaan om tegen eind 2021 uit te komen op 50%”, vertelt Sébastien Delbary, Logistics Manager bij Sibelga.

Daarnaast is Sibelga in 2020 begonnen met een studie naar haar koolstofvoetafdruk. De resultaten daarvan zullen het mogelijk maken de te verbeteren punten in kaart te brengen en te prioriteren.

Sibelga Rapport Annuel 2019